Project planner

First Line Events

First Line Events kan alle soorten evenementen voor u beveiligen. Wij faciliteren de beveiliging van grote (sport-) evenementen tot kleine congressen of bijeenkomsten. De grootte van het evenement maakt voor ons niets uit en kwaliteit en veiligheid is te allen tijde onze prioriteit.

Bij onze evenementenbeveiliging staat gastheerschap centraal. Wij beseffen namelijk maar al te goed dat het publiek een evenement bezoekt voor een mooie ervaring een fijne tijd. Daarnaast zal de veiligheid van het evenement en het publiek altijd gegarandeerd worden en zullen wij professioneel en daadkrachtig handelen bij een (mogelijke) calamiteit.

First Line Events staat vanaf het begin voor u klaar om u te helpen met de voorbereidingen voor het evenement. Het inschatten van mogelijke crisissituaties en het vormgeven van crowdmanagement en crowdcontrol behoren daarin uiteraard tot de mogelijkheden.

Planvorming

Wij vinden dat een goed plan de basis van een geslaagd evenement is en dit helpt om in te spelen op wat we niet kunnen en willen plannen. Een goed uitvoerbaar plan heeft aandacht voor de kritische zaken en oog voor details.

Meer informatie

Evenementenbeveiliging / -beveiliger

Een event security officer (ESO) is een beveiligingsmedewerker die assisteert bij de beveiliging van publieksevenementen. De taak van First Line Security die zich gespecialiseerd heeft in evenementenbeveiliging is het in de hand houden van feesten en andere evenementen, en zorgen dat ongeregeldheden niet uit de hand lopen.

Meer informatie

Crowd Control

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Onze profilers beschikken over deze discipline en hebben de opleiding SDR genoten in Den Haag.

Meer informatie

Media/Pers beveiliging

Steeds vaker krijgt de media te maken met externe factoren die hun werk (kunnen) beïnvloeden. Dit is vooral het geval wanneer men verslag doet van (maatschappelijk) gevoelige onderwerpen maar ook bijv. op locaties waar grote groepen mensen aanwezig zijn. Onze opdracht is om dit te voorkomen en/of tijdig te handelen.

Meer informatie

Een selectie uit onze projecten