Project planner

Crowd control

Crowd control kan worden gezien als het beperken van ongewenst groepsgedrag. Voorbeelden hiervan kunnen worden gezien rondom voetbalwedstrijden of andere grote sportevenementen, of bij grote festivals en popconcerten, maar ook op drukke publieke plaatsen. De planning vooraf die zich richt op crowd control staat bekend onder de term crowd management.

Dergelijke samenstromingen van mensen vragen om een meer voorzichtige en zachtere aanpak dan rellen. Het controleren van grote stromen mensen kan gebeuren door het gebruik van dranghekken of Mojo Barriers, maar kan daarnaast ook inzet vergen van politieagenten of evenementenbeveiligers.

Crowd control is een onderdeel van crowd management en kan worden ingezet om te reageren op voorspelde of niet-voorspelde gedragingen van groepen of mensenmassa’s. Dit is erop gericht om ongewenst gedrag te beheersen en te beperken en daardoor terug te keren naar een normale situatie. Een belangrijk onderdeel van crowd control is dus al gelegen in planning vooraf (crowd management). Een ander belangrijk element bij crowd control is het zorgen dat mensen zich rustig en comfortabel voelen.

Profiling \ SDR

De Search Detect React* (SDR*) – methode, ontwikkeld door expert voor gedragsprofilering, Ran Cohen is een operationeel bewezen aanpak om kwaadaardige bedoelingen nauwkeurig te ontdekken door zintuigen af te stemmen en natuurlijke instincten te verscherpen. Deze proactieve beveiligingsmethode is meer gericht op preventie dan op reactie. Momenteel gebruikt door toonaangevende beveiligingsteams en particuliere beveiligingsbedrijven, biedt SDR* een effectief, wettig alternatief voor etnische profilering. Het hoofdkantoor is gevestigd in The Hague Security Delta, Europa’s grootste veiligheidscluster, SDR® Academy levert volledig op maat gemaakte programma’s die personeel trainen om:

Zoeken;

Wees bewust van gedrag dat criminele bedoelingen onthult. Weet in welke milliseconden u moet zoeken naar gedragsaanwijzingen en- patronen en hoe u ze precies kunt vinden.

Detecteren;

Identificeer individuen die twijfelachtig gedrag vertonen. Breng actuele bedreigingen in snelle omgevingen aan het licht door nauwkeurig onderscheid te maken tussen goedaardige acties en echt kwaadaardige acties.

Reageer;

Reageer snel om mogelijke criminaliteit wettelijk te voorkomen. Rust personeel uit om situaties te verspreiden voordat ze gevaarlijk worden, en agressors voordat ze gewelddadig worden.

Onze profilers beschikken over deze discipline en hebben de opleiding SDR genoten in Den Haag.

Wij helpen je graag verder

Een selectie uit onze projecten