Project planner

Planvorming

Wij vinden dat een goed plan de basis is van een geslaagd evenement en dit helpt om in te spelen op wat we niet kunnen en willen plannen. Een goed uitvoerbaar plan heeft aandacht voor de kritische zaken en oog voor details.

De eerste stap in de ontwikkeling van de te nemen maatregelen om de veiligheid- en gezondheidsrisico’s beheersbaar te houden, is de risico-inventarisatie. 

Deze inventarisatie wordt gehouden onder de opdrachtgever, de veiligheidsregio en de gebruikers van de (tijdelijke) faciliteiten. Tijdens deze inventarisatie worden de risico’s benoemd, waarna er een analyse volgt. De analyse levert informatie om prioriteiten te bepalen en passende maatregelen te kiezen. Onze deskundige teams worden waar nodig aangevuld met gespecialiseerde deskundigen om de risico’s in scenario’s uit te werken.

Wij helpen je graag verder

Een selectie uit onze projecten