Project planner

Obvious solutions

Er zijn omstandigheden waarin reguliere beveiligingstaken onvoldoende antwoord geven op uw Security vraagstukken.

In zo’n geval ligt het ‘voor de hand’ dat er ‘oplossingen’ worden aangedragen door Obvious Solutions, de specialisten op specifieke aspecten in beveiliging. Denk bijvoorbeeld aan Persoonsbeveiliging, Family Programma, Observatie, Profilling en Recherche Onderzoeken.
Obvious is in het bezit van een vergunning van het ministerie Justitie en Veiligheid (ND 5251 en POB 1712) en volwaardig onderdeel van de First Line Group.

Wilt u meer weten over onze mogelijkheden, neemt u dan contact met ons op via +31(0)85 488 3007 of info@obvious-solutions.nl.
Een persoonlijk gesprek kan desgewenst met een NDA/geheimhoudingsverklaring plaats vinden.